Annexes

A- Valoració de subvencions a les entitats  esportives locals, en funció del nivell esportiu i la seva  representativitat.

ANNEX DEL BAREM A – Ajuntament Vic

B-   Promoció esportiva

ANNEX DEL BAREM B.1 – Ajuntament de Vic
ANNEX DEL BAREM B.2 – Ajuntament de Vic
ANNEX DEL BAREM B.3 – Ajuntamentde Vic

C – Activitats esportives:

ANNEX DEL BAREM C.1 – Ajuntament de Vic
ANNEX DEL BAREM C.2 – Ajuntament de Vic
ANNEX DEL BAREM C.3 – Ajuntament de Vic
ANNEX DEL BAREM C.4 – Ajuntament de Vic
ANNEX DEL BAREM C.5 – Ajuntament de Vic

D- Ajudes puntuals:

ANNEX DEL BAREM D – Ajuntament de Vic

E- Ajudes per esportistes vigatans, no vinculats amb entitats esportistes vigatanes

ANNEX DEL BAREM E – Ajuntament de Vic

FacebookTwitterGoogle+Compartir

Els comentaris estan tancats.