Annexes

A- Valoració de subvencions a les entitats  esportives locals, en funció del nivell esportiu i la seva  representativitat.

ANNEX DEL BAREM A

B-   Promoció esportiva

ANNEX DEL BAREM B.1
ANNEX DEL BAREM B.2
ANNEX DEL BAREM B.3

C – Activitats esportives:

ANNEX DEL BAREM C.1
ANNEX DEL BAREM C.2
ANNEX DEL BAREM C.3
ANNEX DEL BAREM C.4
ANNEX DEL BAREM C.5

D- Ajudes puntuals:

ANNEX DEL BAREM D

E- Ajudes per esportistes vigatans, no vinculats amb entitats esportistes vigatanes

ANNEX DEL BAREM E

FacebookTwitterGoogle+Compartir

Els comentaris estan tancats.